مطالب تخصصی گروه درسی فیزیک از ابتدای سال تحصیلی 97-96  
  اخبارگروه فیزیک تا پایان سال تحصیلی 96-95، جهت مشاهده کلیه مطالب روی قسمت آرشیو مطالب(خبرهای منقضی شده) در انتهای صفحه کلیک نمائید.   
گزارش فعالیت آزمایشگاه فیزیک در تابستان 96

آشنایی با وسایل اندازه گیری-آزمایشگاه فیزیک-ویژه پایه دهم

فصل اول فیزیک -ویژه پایه دهم-دبیرستان فرزانگان 2

گزارش فعالیت آزمایشگاه فیزیک در اسفند ماه 95

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته هفدهم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته هجدهم مرآت

فیزیک پایه دهم- قانون گازها

فیزیک دهم(انتقال گرما)

مجموعه تمرینهای فیزیک-ویژه پایه دهم

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته شانزدهم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته چهاردهم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته پانزدهم مرآت

گزارش فعالیت آزمایشگاه فیزیک در بهمن ماه 95

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته دوازدهم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته سیزدهم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته دهم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته یازدهم مرآت

فیلم آموزشی اصل ارشمیدس

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته نهم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته دوم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته اول مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته سوم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته هشتم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته چهارم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته هفتم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته پنجم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته ششم مرآت

فیلم آموزشی همزمانی سقوط اجسام در شرایط خلاء (آزمایش سقوط آزاد گالیله)

پاسخنامه تمرین های فیزیک پایه دهم

گزارش فعالیت آزمایشگاه فیزیک در مرداد ماه 95

گزارش فعالیت آزمایشگاه فیزیک در مهر ماه 95

تمرینات اضافه فصل اول فیزیک دهم(مورخ 95/7/10)

آزمایش چینش

میدان مغناطیسی زمین و حفاظت حیاتی آن

لطفا كلیك كنید.


عكس برگزیده توسط انجمن معلمان فیزیك آمریكا

عكس برگزیده توسط انجمن معلمان فیزیك آمریكا


آقای تیز هوش

مغز آقای تیز هوش ( البرت انیشتین )


خواندنی های فیزیك

بررسی حالت های مختلف ماده


خواندنی های فیزیك

10  مورد عجیب سیارات


عكسهایی جالبتر از فیلم

وسواس


ترمودینامیك


معرفی مدل مایكروسكوپیك استوانه - پیستون


فرآیند هم دما

فرآیند هم حجم

فرآیند گاز كامل

مفهوم كار در فرآیند های ترمودینامیكی

نمودارهای ترمودینامیكی فرآیند هم حجم

نمودارهای ترمودینامیكی فرآیند هم دما

نمودارهای ترمودینامیكی فرآیند هم فشار

مفهوم چرخه ترمودینامیكی

قانون اول ترمودینامیك در چرخه ها


فرستادن تخم مرغ سالم درون بطری

چگونه یك تخم مرغ سالم را درون بطری بفرستیم.


الكترومغناطیس

مدار الكتریكی

شلیك گلوله به اشیا با آنان چه میكند؟

شلیك گلوله به اشیا

الكتروستاتیك

انرژی عریان آذرخش از پایانه های مولد واندوگراف در موزه علوم بوستون جریان می یابد . به دلیل چگالی سطحی بار متصدی دستگاه درون قفس فلزی كاملا از جریان خوفناك الكتریسیته در امان است .


چقدر به چشمان خود اعتماد دارید


تغییر رنگ آفتابپرست!

آفتاب پرست مارمولكی با چند رنگ

برای دریافت فیلم آموزشی سمندر كلیك كنید.

  اخبارگروه فیزیک تا پایان سال تحصیلی 95-94:*توجه: لطفا جهت مشاهده کلیه مطالب ، روی قسمت آرشیو مطالب(خبرهای منقضی شده) در انتهای صفحه کلیک نمائید.   
گزارش فعالیت آزمایشگاه فیزیک در اسفند ماه 95

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته هجدهم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته هفدهم مرآت

فیزیک پایه دهم- قانون گازها

فیزیک دهم(انتقال گرما)

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته شانزدهم مرآت

مجموعه تمرینهای فیزیک-ویژه پایه دهم

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته پانزدهم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته چهاردهم مرآت

گزارش فعالیت آزمایشگاه فیزیک در بهمن ماه 95

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته سیزدهم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته دوازدهم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته یازدهم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته دهم مرآت

فیلم آموزشی اصل ارشمیدس

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته اول مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته دوم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته نهم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته سوم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته هشتم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته چهارم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته هفتم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته پنجم مرآت

پاسخ فیزیک پایه دهم-هفته ششم مرآت

فیلم آموزشی همزمانی سقوط اجسام در شرایط خلاء (آزمایش سقوط آزاد گالیله)

پاسخنامه تمرین های فیزیک پایه دهم

گزارش فعالیت آزمایشگاه فیزیک در مهر ماه 95

گزارش فعالیت آزمایشگاه فیزیک در مرداد ماه 95

تمرینات اضافه فصل اول فیزیک دهم(مورخ 95/7/10)

آزمایش چینش

میدان مغناطیسی زمین و حفاظت حیاتی آن

لطفا كلیك كنید.


عكس برگزیده توسط انجمن معلمان فیزیك آمریكا

عكس برگزیده توسط انجمن معلمان فیزیك آمریكا


آقای تیز هوش

مغز آقای تیز هوش ( البرت انیشتین )


خواندنی های فیزیك

بررسی حالت های مختلف ماده


خواندنی های فیزیك

10  مورد عجیب سیارات


عكسهایی جالبتر از فیلم

وسواس


ترمودینامیك


معرفی مدل مایكروسكوپیك استوانه - پیستون


فرآیند هم دما

فرآیند هم حجم

فرآیند گاز كامل

مفهوم كار در فرآیند های ترمودینامیكی

نمودارهای ترمودینامیكی فرآیند هم حجم

نمودارهای ترمودینامیكی فرآیند هم دما

نمودارهای ترمودینامیكی فرآیند هم فشار

مفهوم چرخه ترمودینامیكی

قانون اول ترمودینامیك در چرخه ها


فرستادن تخم مرغ سالم درون بطری

چگونه یك تخم مرغ سالم را درون بطری بفرستیم.


الكترومغناطیس

مدار الكتریكی

شلیك گلوله به اشیا با آنان چه میكند؟

شلیك گلوله به اشیا

الكتروستاتیك

انرژی عریان آذرخش از پایانه های مولد واندوگراف در موزه علوم بوستون جریان می یابد . به دلیل چگالی سطحی بار متصدی دستگاه درون قفس فلزی كاملا از جریان خوفناك الكتریسیته در امان است .


چقدر به چشمان خود اعتماد دارید


تغییر رنگ آفتابپرست!

آفتاب پرست مارمولكی با چند رنگ

برای دریافت فیلم آموزشی سمندر كلیك كنید.

نقشه سایت