برنامه مشاوره سالانه دبیرستان فرزانگان2-سال تحصیلی 1400-1399 
 
 

محتوای این بخش در حال به روز رسانی می باشد.

 
     
 
 
اخبار روزانه واحد مشاوره دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1400-1399
 
 
محتوای این بخش در حال به روز رسانی می باشد.
اگر روانشناس نبودم....
اگر روانشناس نبودم شاید گلفروش میشدم.
از آن گلفروش هایی ک هر روز صبح به گل های خود سلام میکنند
و شبها به آنها شب بخیر میگویند.
از آنهایی ک با وسواس هر چه تمام تر گلهای خود را می چینند...
اگر گلفروش میشدم مغازه ام را پر میکردم از اقاقی و لیلیام های رنگی...
یا کسی چه میداند شاید عطرفروش میشدم...
کلکسیونی از عطرهای فرانسوی و اسپانیایی جمع آوری میکردم و ساعت ها در مورد آنها با مشتری حرف میزدم...
یا...نمیدانم شاید...
اما اکنون یک روانشناسم...
اتاق من پر است از ناگفته هایی ک به سختی و با احتیاط بیان شدند...
پر است از شکستن بغض هایی ک سالها در برابر شکستن مقاومت کرده بودند...
خلوتم پر است از رازهایی ک بنا بود هیچ وقت به زبان آورده نشوند...
سکوت اتاق من بارها شاهد رها کردن تمام دستاویزها و رسیدن به باور "توانستن ها" بوده است...
اطراف من پر است از نگاه های خیره و دنبال فرصت بودن ها...
پر از تردید بین گفتن یا نگفتن...
من روانشناسم...
روانشناس بودن انتخاب من است...
میدانید روانشناس بودن درد شیرینی ست
***************

تقدیم به زحمت کشان عرصه سلامت روان
 
 
 
     
 
 

ارتباط با مشاورین پایه های دهم و یازدهم-سال تحصیلی1400-1399

"روزها و ساعات حضور همکاران واحد مشاوره دبیرستان فرزانگان 2"

محتوای این بخش در حال به روز رسانی می باشد.

        شماره تماس های داخلی واحد مشاوره 141 و 151 می باشد.

 
 

پیام مشاور

مردم اغلب بي  انصاف, بي منطق و خود محورند, ولي آنان را ببخش  . 

اگر مهربان باشي تو را به داشتن انگيزه هاي پنهان متهم مي کنند, ولي مهربان باش  . 

اگر موفق باشي دوستان دروغين ودشمنان حقيقي خواهي يافت, ولي موفق باش  . 

اگر شريف ودرستکار باشي فريبت مي دهند, ولي شريف و درستکار باش  . 

آنچه را در طول ساليان سال بنا نهاده اي شايد يک شبه ويران کنند, ولي سازنده باش  . 

اگر به شادماني و آرامش دست يابي حسادت مي کنند, ولي شادمان باش  . 

نيکي هاي درونت را فراموش مي کنند. ولي نيکوکار باش  . 

بهترين هاي خود را به دنيا ببخش حتي اگر هيچگاه کافي نباشد
ودر نهايت مي بيني هر آنچه هست همواره ميان "تو و خداوند" است نه ميان تو و مردم

 

داستانی کوتاه:

 

مردی قوی هیکل در چوب بری استخدام شد و تصمیم گرفت خوب کار کند.

روز اول ۱۸ درخت برید، کارفرمایش به او تبریک گفت و او را به ادامه کار تشویق کرد.

روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد، ولی ۱۵ درخت برید.

روز سوم بیشتر کار کرد، اما فقط ۱۰ درخت برید. به نظرش آمد که ضعیف شده است.

پیش کارفرمایش رفت، عذر خواست و گفت: نمیدانم چرا هر چه بیشتر تلاش من کنم، درخت کمتری می برم!

کارفرمایش پرسید: آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟

او گفت: برای این کار وقت نداشتم، تمام مدت مشغول بریدن درختان بودم!

راز موفقيت در زندگي همين نكته هاي ظريف است، فكر، جسم، روح بايد به روز شوند.

👈 پس برای بروز رسانی خودتان وقت صرف کنید.

 
 

مطالب واحد مشاوره-سال تحصیلی 1400-1399