مشاوره و هدایت تحصیلی پایه دوازدهم 
 
 

مشاوره به عنوان مکمل کارهای آموزشی، وظیفه هدایت و راهنمایی صحیح دانش آموزان را ازجهت علمی در فضایی توأم با آرامش بر عهده دارد.

 


 مشاوره در سال پیش رو در چند سطح ارائه خواهد شد:

 

1)       مشاوره های گروهی و کلاسی

 

2)      مشاوره و برنامه ریزی فردی

 

3)     مشاوره با اولیاء، هم به صورت فردی و هم کلی

 

4)      مشاوره های مکتوب و تحلیل نتایج آزمون ها

 

5)     مشاوره انتخاب رشته آزاد و سراسری

 

6)      برنامه ریزی برای اردوهای آموزشی

 

 

3-1- مشاوره و برنامه ریزی فردی: برای تمامی دانش آموزان به صورت یک برنامه منظم در طول هر 2 تا 3 هفته زمان خاصی درنظر گرفته می شود تا علاوه بر تحلیل آزمون و نتایج آن، برنامه های فردی مورد بررسی قرار گیرد. در این برنامه ها مشکلات فردی و ضعف های درسی مورد بحث قرار می گیرد و برای آن برنامه ریزی صورت خواهد گرفت.

3-2- جلسات اولیا: در طول سال تحصیلی 4 جلسه هر 3 ماه یک بار برگزار می شود و طبق برنامه موضوعات و مشکلات مورد بررسی قرار می گیرد. در کنار جلسات کلی جلسات مشاوره فردی با اولیا به همراه دانش آموز،جهت تبادل نظر و ارتقاء سطح علمی وی برگزار می گردد.

3-3- مشاوره ی ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه سراسری: در طول سال در زمان ثبت نام کنکور سراسری و انتخاب رشته برای این دانشگاه به صورت گروهی و فردی اطلاعات لازم در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

4-1- اردوی نوروزی: این اردو، از 3 فروردین تا 12 فروردین ماه برای استفاده بهتر از فرصت هایی که در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد در دبیرستان فرزانگان 2برگزار می شود. برنامه های جزیی و شیوه ی برگزاری اردو در اسفند ماه در اختیار علاقه مندان به شرکت در اردو قرار داده می شود.

4-2- اردوی خرداد ماه97 : برای آمادگی بیشتر در آزمون سراسری و حل کنکور سال های گذشته و رفع اشکال توسط دبیران به مدت 2 هفته در مدرسه برگزار شد.

دانی که چرا خدا تو را داده دو دست  ***  من معتقدم که اندر آن سری است

یک دست به کار خویشتن پردازی    ***   وان دست دگر ز دیگران گیری دست