اهم فعالیتهای معاونت اجرایی

* تمهید مقدمات و ایجاد امکانات لازم در زمینه اجرای برنامه صبحگاهی و برگزاری نماز جماعت و مراسم مذهبی و ملی در روزهای خاص

حضور در مدرسه در اولین ساعات ورود دانش آموزان به مدرسه و خروج از مدرسه بعد از خارج شدن همه­ دانش آموزان

ایجاد هماهنگی و تقسیم کار براساس  شرح وظایف با دیگر معاونین مدرسه باتوجه به نظر مدیریت و مصوبات جلسات شورای معاونین

 *نظارت بر خرید لوازم موردنیاز مدرسه

*نظارت بر بهداشت فردی دانش آموزان و خدمتگزاران و داشتن دفترچه سلامت هریک از آنان

* نظارت بر کلیه امور مرتبط با تعمیرات دستگاهها، بهداشت محیطی به منظور بهسازی فضای مدرس.

* تجهیز آزمایشگاه ها، کارگاه، سایت، کتابخانه، کلاس ها، دفاتر با نظر مدیریت و معاونت آموزشی

* کنترل و نظارت بر سرویس رفت و آمد دانش آموزان

* همکاری در برگزاری مناسب آزمونها و جلسات مختلف وتدارکات لازم جهت پذیرایی

* همکاری در حفظ نظم در محیط آموزشی

* نظارت بر نحوه پوششش دانش آموزان

* نظارت بر ورود و خروج به موقع همکاران اجرایی و دانش آموزان

ارتباط با معاونت اجرا: سرکار خانم مدرسی (داخلی 107)