برنامه مشاورین پایه های دهم و یازدهم
 
 

برنامه های مشاورین سال تحصیلی 98-97

        §آشنا نمودن دانش آموزان با وظایف مشاوره و چگونگی ارائه ی خدمات راهنمایی و مشاوره در حیطه های تحصیلی و روان شناختی

§اجرای برنامه های هفته ی بهداشت روان (24 الی 30 مهر ماه) با توجه به برنامه های هسته مشاوره

§ارائه ی خدمات مشاوره ای  مستمر در زمینه های برنامه ریزی درسی،روشهای مطالعه موثر،فنون یادگیری و ...

§شناسایی مشکلات و ارائه خدمات مشاوره روانشناختی فردی و گروهی با توجه به نیاز دانش آموزان

§ارتباط مستمر با دبیران و کارکنان مدرسه به منظور افزایش اطلاعات در زمینه های آموزشی،انگیزشی،کاهش اضطراب و ....

§برگزاری جلسات هم اندیشی با مدیریت،معاونین و مشاورین

§برگزاری جلسات مشاوره ای و برنامه ریزی درسی گروهی جهت دانش آموزان پایه دهم و یازدهم با موضوعات تکمیلی

§برگزاری جلسات مشاوره ای با اولیاء دانش آموزان جهت تبادل نظر در راستای ارائه خدمات مشاوره ای بهتر به آنها

§شرکت در جلسات شورای مدرسه و شورای دبیران و بحث در مورد مسائل جاری مدرسه

§پیگیری صندوق ارتباط با مشاوره

§ارائه ی مطالب مشاوره ای مورد نیاز دانش آموزان و اولیاء درسایت مدرسه

§جلسات آموزشی خانواده، با موضوعات تعیین شده

§تهیه پرونده تحصیلی برای هر دانش آموز(تجزیه و تحلیل آزمونهای جامع،امتحانات میان ترم و نوبت اول  ودوم،برنامه ریزی درسی)

§تهیه دفتر برنامه ریزی

 • خدمات راهنمایی و مشاوره ای در حیطه های روانشناختی و تحصیلی

نمونه ای از خدمات مشاوره ای

آشنایی با مهارت های دهگانه:

1-­ مهارت خود آگاهی

2- مهارت همدلی

3- مهارت روابط بین فردی

4- مهارت ارتباط موثر

5- مهارت مقابله با استرس

6- مهارت مدیریت هیجان

7- مهارت حل مسأله

8- مهارت تصمیم گیری

9- مهارت تفکر خلاق

10- مهارت تفکر نقادانه

خدمات مشاوره ای درسی:

گام اول: شناخت خود(روحیات،عادتها و اهداف و ...)

گام دوم: تعیین مسیر درست رسیدن به هدف

گام سوم: لزوم یادگیری روش های مطالعاتی موثر

گام آخر: تحلیل نتایج و رفع نواقصی برای پیشرفت 

لزوم ارتباط مستمر با مشاور:

       مصاحبه فردی با اولیاء دانش آموز در ابتدای سال تحصیلی، 

 •         ارتباط با اولیاء در ابتدای سال تحصیلی  
 •         و آخر سال و در صورت نیاز در طول سال تحصیلی
 •        ارتباط با دانش آموزان بصورت مستمر
 •         تشکیل جلسات:
 •         جلسات آموزش خانواده                                                                                     
 •         جلسات شورای مدرسه

     جلسات جمعی مشاورین و اولیاء                                                          

 •        تشکیل جلسات مشاورین

      مشاور خوب:

هدف روشن افزایش انگیزه

عدم تایید طلبی

ه مثبت نامشروط

رقیب هر فرد خودش است نه دیگران

گرفتن شرح حال

گوش دادن فعال

 

توجه به تفاوت های فردی

فروتنی و تواضع

مربی روانشناسی coaching psychology

 

 •  
 
     
 
 
برنامه مشاورین پایه چهارم
 
 

مشاوره به عنوان مکمل کارهای آموزشی، وظیفه هدایت و راهنمایی صحیح دانش آموزان را ازجهت علمی در فضایی توأم با آرامش بر عهده دارد.
 مشاوره در سال پیش رو در چند سطح ارائه خواهد شد:

1)       مشاوره های گروهی و کلاسی

2)      مشاوره و برنامه ریزی فردی

3)     مشاوره با اولیاء، هم به صورت فردی و هم کلی

4)      مشاوره های مکتوب و تحلیل نتایج آزمون ها

5)     مشاوره انتخاب رشته آزاد و سراسری

6)      برنامه ریزی برای اردوهای آموزشی

- مشاوره و برنامه ریزی فردی: برای تمامی دانش آموزان به صورت یک برنامه منظم در طول هر 2 تا 3 هفته زمان خاصی درنظر گرفته می شود تا علاوه بر تحلیل آزمون و نتایج آن، برنامه های فردی مورد بررسی قرار گیرد. در این برنامه ها مشکلات فردی و ضعف های درسی مورد بحث قرار می گیرد و برای آن برنامه ریزی صورت خواهد گرفت.

- جلسات اولیا: در طول سال تحصیلی 4 جلسه هر 3 ماه یک بار برگزار می شود و طبق برنامه موضوعات و مشکلات مورد بررسی قرار می گیرد. در کنار جلسات کلی جلسات مشاوره فردی با اولیا به همراه دانش آموز،جهت تبادل نظر و ارتقاء سطح علمی وی برگزار می گردد. -مشاوره ی ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه سراسری: در طول سال در زمان ثبت نام کنکور سراسری و انتخاب رشته برای این دانشگاه به صورت گروهی و فردی اطلاعات لازم در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

 - اردوی نوروزی: این اردو، از 3 فروردین تا 12 فروردین ماه برای استفاده بهتر از فرصت هایی که در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد در دبیرستان فرزانگان 2برگزار می شود. برنامه های جزیی و شیوه ی برگزاری اردو در اسفند ماه در اختیار علاقه مندان به شرکت در اردو قرار داده می شود.

 -اردوی خرداد ماه98 : برای آمادگی بیشتر در آزمون سراسری و حل کنکور سال های گذشته و رفع اشکال توسط دبیران به مدت 2 هفته در مدرسه برگزار شد.

 دانی که چرا خدا تو را داده دو دست  ***  من معتقدم که اندر آن سری است

یک دست به کار خویشتن پردازی    ***   وان  دست دگر  ز دیگران ،گیری دست


 

 
     
 
 
جلسات معارفه اولیاء و انتخابات انجمن اولیاء و مربیان
 
 
 
     
 
 
جلسات آموزش خانواده
 
 
 • -اولین جلسه آموزش خانواده در آذر ماه 97  با سخنرانی جناب آقای دکتر بازرگان، با موضوع کنترل استرس و اضطراب، ویژه پایه های دهم و یازدهم، در محل دبیرستان فرزانگان 2 برگزار گردید.
 • ************************************************************************************************************************************
 • -دومین جلسه آموزش خانواده در بهمن ماه 97  با سخنرانی جناب آقای دکتر بازرگان، با موضوع آشنایی با اختلالات شایع دوره نوجوانی ، ویژه پایه های دهم و یازدهم، در محل دبیرستان فرزانگان 2 برگزار گردید.
 •