برنامه مشاورین پایه های دهم و یازدهم دبیرستان فرزانگان2-سال تحصیلی 99-98

برنامه های مشاورین سال تحصیلی 99-98

       

$ آشنا نمودن دانش آموزان با وظایف مشاوره و چگونگی ارائه ی خدمات راهنمایی و مشاوره در حیطه های تحصیلی و روان شناختی

§ اجرای برنامه های هفته ی بهداشت روان (18 الی 24 مهر ماه) با توجه به برنامه های هسته مشاوره

§ارائه ی خدمات مشاوره ای  مستمر در زمینه های برنامه ریزی درسی،روشهای مطالعه موثر،فنون یادگیری و ...

§شناسایی مشکلات و ارائه خدمات مشاوره روانشناختی فردی و گروهی با توجه به نیاز دانش آموزان

§ارتباط مستمر با دبیران و کارکنان مدرسه به منظور افزایش اطلاعات در زمینه های آموزشی،انگیزشی،کاهش اضطراب و ....

§برگزاری جلسات هم اندیشی با مدیریت،معاونین و مشاورین

§برگزاری جلسات مشاوره ای و برنامه ریزی درسی گروهی جهت دانش آموزان پایه دهم و یازدهم با موضوعات تکمیلی

§برگزاری جلسات مشاوره ای با اولیاء دانش آموزان جهت تبادل نظر در راستای ارائه خدمات مشاوره ای بهتر به آنها

§شرکت در جلسات شورای مدرسه و شورای دبیران و بحث در مورد مسائل جاری مدرسه

§پیگیری صندوق ارتباط با مشاوره

§ارائه ی مطالب مشاوره ای مورد نیاز دانش آموزان و اولیاء درسایت مدرسه

§جلسات آموزشی خانواده، با موضوعات تعیین شده

§تهیه پرونده تحصیلی برای هر دانش آموز(تجزیه و تحلیل آزمونهای جامع،امتحانات میان ترم و نوبت اول  ودوم،برنامه ریزی درسی د انش آموز)

§تهیه دفتر برنامه ریزی

 

 
  •  
     
برنامه مشاورین پایه دوازدهم دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی 99-98

 

مشاوره به عنوان مکمل کارهای آموزشی، وظیفه هدایت و راهنمایی صحیح دانش آموزان را ازجهت علمی در فضایی توأم با آرامش بر عهده دارد.
 مشاوره در سال پیش رو در چند سطح ارائه خواهد شد:

1)       مشاوره های گروهی و کلاسی

2)      مشاوره و برنامه ریزی فردی

3)     مشاوره با اولیاء، به صورت فردی و گروهی و کلی

4)      مشاوره های مکتوب و تحلیل نتایج آزمون ها

5)     مشاوره انتخاب رشته آزاد و سراسری

6)      برنامه ریزی برای اردوهای آموزشی

- مشاوره و برنامه ریزی فردی: برای تمامی دانش آموزان به صورت یک برنامه منظم در طول هر 2 تا 3 هفته زمان خاصی درنظر گرفته می شود تا علاوه بر تحلیل آزمون و نتایج آن، برنامه های فردی مورد بررسی قرار گیرد. در این برنامه ها مشکلات فردی و ضعف های درسی مورد بحث قرار می گیرد و برای آن برنامه ریزی صورت خواهد گرفت.

- جلسات اولیا: در طول سال تحصیلی یک جلسه تا مهر ماه برگزار می شود و طبق برنامه موضوعات و مشکلات مورد بررسی قرار می گیرد.

در کنار جلسات کلی جلسات مشاوره فردی با اولیا به همراه دانش آموز،جهت تبادل نظر و ارتقاء سطح علمی، به تقاضای اولیا برگزار می گردد. مشاوره ی ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه سراسری: در طول سال در زمان ثبت نام کنکور سراسری و انتخاب رشته برای این دانشگاه به صورت گروهی و فردی اطلاعات لازم در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

- اردوی مطالعاتی طول سال : از نیمه دوم مهر ماه برگزار می گردد.

 - اردوی نوروزی: این اردو، از 3 فروردین تا 12 فروردین ماه برای استفاده بهتر از فرصت هایی که در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد در دبیرستان فرزانگان 2برگزار می شود. برنامه های جزیی و شیوه ی برگزاری اردو در اسفند ماه در اختیار علاقه مندان به شرکت در اردو قرار داده می شود.

 -اردوی خرداد ماه99 : برای آمادگی بیشتر در آزمون سراسری و حل کنکور سال های گذشته و رفع اشکال توسط دبیران به مدت 2 هفته در مدرسه برگزار شد.

 دانی که چرا خدا  تو را داده  دو دست  ***  من معتقدم که اندر آن سری  است

یک دست  به کار خویشتن  پردازی    ***   وان  دست دگر  ز دیگران ،گیری دست


 

     
جلسات معارفه اولیاء و انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی 99-98
     
جلسات آموزش خانواده دبیرستان فرزانگان2-سال تحصیلی 99-98
  • -اولین جلسه آموزش خانواده در آبان ماه 98 با موضوع ارتباط مؤثر والدین و فرزندان، ویژه پایه های دهم و یازدهم، در محل دبیرستان فرزانگان 2 برگزار گردید.
  • ************************************************************************************************************************************
  • -دومین جلسه آموزش خانواده در بهمن ماه 98  با  موضوع تأثیر رسانه و فضای مجازی بر رفتار نوجوان ، ویژه پایه های دهم و یازدهم، در محل دبیرستان فرزانگان 2 برگزار گردید.
  • ********************************************************************************************************************************************
  • -سومین جلسه آموزش خانواده در اردیبهشت ماه 98  با  موضوع مدیریت احساس خشم در نوجوان و کنترل احساس ، ویژه پایه های دهم و یازدهم،بدلیل شیوع ویروس کرونا لغو گردید.
نقشه سایت