تقویم اجرایی واحد فرهنگی-دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1403-1402  
 
     
 
تقویم سالانه واحد فرهنگی دبیرستان فرزانگان2-سال تحصیلی1402-1401  
 
لطفا جهت مشاهده تقویم اجرائی فرهنگی ،بر روی تصویر فوق کلیک نمائید.
     
 
ارتباط با واحد فرهنگی دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی 1403-1402  
ارتباط با واحد فرهنگی دبیرستان فرزانگان 2:
سرکار خانم بهرامی
داخلی 117
     
 
نقشه سایت