دبیرستان دخترانه فرزانگان 2 تهران -دوره دوم متوسطه
کلاس درس